Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz     Niš 102.7 MHz     Vrdnik 88,4 MHz

Ponedjeljak 24. siječnja

Termin Emisija Urednik
00:00 Posvetna molitva Radio Marije – Christus vincit
00:05 Molitva, Krunica – Radosna otajstva
00:45 Živimo zajedno, tema: (Repriza) s. Slavka Sente
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milosrđa
03:30 Glazba
04:00 Molitveni susreti (Repriza)
05:15 Kuhinjica sv. Hildegarde (Repriza) Marijana Beretić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji, Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Krunica – Radosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, jutarnja iz Božanskog časoslova
08:00 Vijesti Jelena Pinter
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti Jelena Pinter
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Vijesti Jelena Pinter
10:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
11:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
11:30 Čitamo Bibliju
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji i srednji čas
12:15 Najava programa
12:25 Psalmi Anita Gatarić
12:40 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Krunica – Radosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana mons. Stjepan Beretić/Nevena Gabrić
14:00 Glazbena ljestvica, izbor pjesme mjeseca
15:00 Krunica Božanskog milosrđa
15:15 Evanđelje dana vlč. Daniel Katačić
16:00 Obavijesti i najava programa
16:30 Dnevna kateheza mons. dr. Andrija Anišić
17:00 Živa riječ, liturgijska čitanja Petar Huska
17:30 Prijenos Svete mise iz crkve sv. Roka u Subotici vlč. Dražen Skenderović
18:10 Caritas-srce i ruke, tema: Aktivnosti župnog Caritasa u Aleksincu, gost: Goran Žalac, direktor Caritasa Aleksinac Kristina Šnajder/Dario Marton
19:00 Anđeo Gospodnji, večernja molitva iz Božanskog časoslova
19:30 Vijesti Radio Marije Dario Marton
19:55 Molitva za sinodalnu crkvu
20:00 Braći u pohode mons. Marko Forgić
21:15 Molitva, Krunica – Radosna otajstva
22:00 Vijesti Radio Vatikana
22:15 Najava sutrašnjeg programa
22:30 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana (Repriza) vlč. Daniel Katačić