Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz     Niš 102.7 MHz     Vrdnik 88,4 MHz

Udruženje Marija

“Udruženje Marija” je osnovano početkom 2002. godine. Danas se sjedište Udruženja Marija nalazi u Subotici, Matije Gupca 10, gdje je i sjedište Radio Marije Srbije.

Udruženje Marija, kao nevladina organizacija, ima svoje organe, a to su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi redovni članovi koji svojim sudjelovanjem na sednicama Skupštine i glasanjem o bitnim pitanjima izravno rukovode radom Udruženja. Skupština se sastaje jednom godišnje. Upravni odbor rukovodi radom Udruženja između dve Skupštine i stara se o ostvarivanju ciljeva Udruženja utvrđenih Statutom i odlukama Skupštine, a bira ga Skupština udruge. Predjsednik udruge je i predjsednik Upravnog odbora. Funkciju predsjednika Udruženje Marija trenutno obavlja Dražen Marić iz Subotice. Nadzorni odbor prati i kontrolira materijalno-finansijsko poslovanje Udruge.