Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz

Vijesti

Papa članovima suda Rimske rote govorio o braku

U prigodi otvaranja sudske godine, papa Franjo je u petak 27. siječnja 2023. primio u audijenciju članove suda Rimske rote, izvijestio je Vatican News.

Rad Rimske rote odvija posebno na području procesa koji se odnose na brak. Stoga je Papa na početku govora članovima suda ustvrdio da „danas postoji velika potreba, i u Crkvi i u svijetu, da se ponovno otkrije značenje i vrijednost bračne zajednice između muškarca i žene na kojoj se temelji obitelj“.

Za Crkvu je služenje obitelji jedna od bitnih zadaća. Sveti Otac je napomenuo da Evanđelje osvjetljava i podupire to „veliko otajstvo“ koje je bračna i obiteljska ljubav, te podsjetio na neke odlomke iz Evanđelja u kojima Isus govori o supružnicima kao o „jednom tijelu“, zatim na svetoga Pavla koji bračnu vezu naziva „velikim otajstvom“ povezanim s odnosom između Krista i Crkve, te na svetoga Ivana Pavla II. koji ističe da Krist, u slavlju sakramenta ženidbe, daje muškarcu i ženi novo srce da bi mogli dijeliti punu i konačnu Kristovu ljubav.

„Brak prema crkvenoj objavi nije ceremonija ili društveni događaj, ni formalnost; nije ni apstraktni ideal; on je stvarnost sa svojom točno određenom vrijednošću, a ne neki puki oblik emocionalnoga zadovoljstva koje se može oblikovati na bilo koji način i promijeniti prema svačijoj osjetljivosti“, primijetio je Papa.

Napomenuvši da je dobro upitati se kako je moguće vjerno, i zauvijek, sjedinjenje između dvoje supružnika, uzimajući u obzir ljudsku slabost, Sveti Otac je istaknuo da se odgovor nalazi u Evanđelju, kada Isus kaže: „Što je Bog sjedinio, neka čovjek ne rastavlja.“

Pritom je spomenuo pastoralnu konstituciju Gaudium et spes u kojoj piše: „Sâm Bog je začetnik braka.“

„Supružnici, naime daju život svojem zajedništvu, uz slobodan pristanak, ali samo Duh Sveti ima moć učiniti od muškarca i žene samo jedan život. Osim toga, ‚Spasitelj ljudi i zaručnik Crkve dolazi u susret kršćanskim supruzima po sakramentu ženidbe.‘ Sve nas to dovodi do spoznaje da je svaki pravi brak, pa i onaj nesakramentalni, Božji dar supružnicima. Brak je uvijek dar!“, dodao je.

Za mnoge je bračna vjernost utopija, uvjereni da brak traje dok ima ljubavi – primijetio je papa Franjo te upitao o kojoj se ljubavi govori kada je riječ o supružnicima. Često ju se miješa sa sentimentalnošću ili osobnim interesom dok je bračna ljubav neodvojiva od samoga braka u kojemu se ljudska ljubav, krhka i ograničena, susreće s božanskom ljubavlju, uvijek vjernom i milosrdnom – dodao je.

„Ali, može li postojati dužna ljubav?“ – upitao je. „U središtu je Isusove poruke nova zapovijed ‚ljubite jedni druge‘; stoga je moguće tu zapovijed primijeniti i na bračnu ljubavi, koja je također dar Božji, računajući na Gospodinovu milost. Ljubavi između muža i žene stalno je potrebno uzajamno razumijevanje i oprost, ne treba ju idealizirati kao da postoji samo ondje gdje nema problema“ napomenuo je.

„Božji naum, budući da je stavljen u naše ruke, uvijek se ostvaruje na nesavršen način, a ipak Gospodinova prisutnost prebiva u stvarnoj i konkretnoj obitelji, sa svim njezinim patnjama, borbama, radostima i svakodnevnim odlukama. (…) Duhovnost obiteljske ljubavi čine tisuće stvarnih i konkretnih gesta. U toj raznolikosti darova i susreta koji zajedništvo čine zrelim, Bog ima svoj dom.“

Trajnu stvarnost braka potrebno je ponovno otkriti kao obvezu – rekao je Papa, napomenuvši da ta riječ katkada izaziva sumnju. Stvarnost braka, naime, valja otkriti kao obvezu shvaćenu ne kao vanjsko nametanje, nego kao vezu ljubavi, Božji dar, izvor istinske slobode – objasnio je.

Spominjući se apostolske pobudnice Amoris laetitia, rekao da u tom smislu predbračni i bračni pastoral trebaju biti prije svega pastorali obveze, u kojima se unose elementi koji pomažu i dozrijevanju ljubavi i prevladavanju teških trenutaka. Oni nisu samo doktrinarna uvjerenja, niti se mogu svesti na dragocjena duhovna sredstva koja Crkva uvijek nudi, nego trebaju biti i praktični procesi, dobro učvršćeni savjeti, strategije preuzete iz iskustva, psihološke smjernice – kazao je.

Još jedan vidik koji je Sveti Otac želio istaknuti jest to da je brak dobro i da ima izvanrednu vrijednost za sve, za Crkvu i za društvo. S kršćanskoga gledišta on je put supružnika do svetosti, svetosti koja se živi u svakodnevnom životu. Međutim, Papa ne zaboravlja patnju i rane brojnih parova u krizi, za koje je potrebna pratnja kršćanske zajednice.

„Temeljno sredstvo za suočavanje i prevladavanje krize jest obnavljanje svijesti o daru primljenom u sakramentu ženidbe, neopozivom daru, izvoru milosti na koju možemo uvijek računati. U slojevitosti konkretnih situacija, koje katkada zahtijevaju suradnju humanističkih znanosti, to svjetlo na vlastiti brak bitan je dio procesa pomirenja“, savjetovao je.

Govor je papa Franjo završio zazivom Duha Svetoga, da izlije svoje darove na prisutne koji se zauzimaju u služenju istini o braku, objavio je Vatican News.

27 siječnja 2023

Nema komentara

Comments are closed.