Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz

Duhovni kutak

Kamen

Kamen

Bože, ne daj da budem kamen koji će drugima biti teret. Koji će ih sputavati, ili svojom
nepomičnošću stojati drugima na putu.

Ne daj da budem kamen koji će druge osuditi i povrijediti.

Kamen koji ne prihvata Tvoju riječ, zaustavljajući širenje sjemenja Tvoje ljubavi.

Pomozi mi da ne budem kamen koji odbaciše graditelji. Onaj kamen koji zatvara vrata
drugima, tjera ih u tminu i očaj.

Želim da budem kamen koji drugima postaje kruhom. Kruhom za hranu raspadljivu i hranu
neraspadljivu. Onaj kruh koji hrani gladnoga – gladnoga kruha i Tvoje riječi.

Ne želim da se nogom drugi spotiču o mene, već želim da im pružim ruku da zajedno
preskočimo prepreke.

Bože, daj da budem kamen koji će biti potpora i odmor drugome. Da budem stijena na kojoj
će kuća sigurno stajati. Među obitelji, prijateljima, i sigurna luka drugima. Kao što si ti meni …

Jelena Pinter

26 rujna 2022

Nema komentara

Comments are closed.