Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz     Niš 102.7 MHz     Vrdnik 88,4 MHz

Duhovni kutak

Gozba ljubavi

Gozba ljubavi

Bog je uzeo ljudsko tijelo da bi postao čovjekom. Preko Isusa postao nam je tako blizak. Njegova
ljubav kao kvasac raste i širi se. Bez Njega ne možemo. Kao loza koja bez trsa ne može donijeti roda,
tako mi bez Njega ne možemo učiniti ništa.

Toliko nas je ljubio da nam je ostavio samoga sebe, zauvijek. Na Posljednjoj večeri ustanovio je
Euharistiju. Tako nam je dao priliku da očima srca kroz malu, bijelu hostiju – gledamo u Njegovo
milosrdno lice. Njegovo djelovanje je znakovito, i u hostiji i kaležu uvijek Ga možemo prepoznati.

Učenici na putu u Emaus prepoznali su Ga po lomljenju kruha. Njegova ljubav prema nama
prepoznata je i na svadbi u Kani. Gozba, okupljanje i zajedništvo simbol su ljubavi. Kao što se obitelji
okupljaju oko obiteljskog stola, tako se Crkva okuplja oko Euharistijskog stola. To je gozba ljubavi na
koju nas neprestano poziva Isus. Poziva nas u svoju blizinu, svoj zagrljaj, darujući nam ljubav,
milosrđe, život. On, kruh života, daje nam hranu koja ostaje za život vječni. Daje život svijetu, život
vječni.

On je ono zrno koje razraste i razmnoži se, i donese mnogo plodova. Svi smo mi dionici jednoga
kruha. Jedan kruh plod je mnoštva klasova; jedan kalež rujnog vina skriva mnoštvo grozdova. Kroz
Njegovu ljubav i milosrđe svi smo mi dionici Njegove gozbe, gozbe ljubavi. „Najveća ljubavna priča
svih vremena sadržana je u maloj, bijeloj hostiji“ (Fulton Sheen).

Jelena Pinter

12 rujna 2022

Nema komentara

Comments are closed.