Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz

Duhovni kutak

Samo Ljubav nikad neće prestati

Samo Ljubav nikad neće prestati

Gledajte koliku nam je ljubav darovao Gospodin! Darovao je sebe, svoj život za nas, za oprost
naših grijeha. Pred sucem su ga krivo optuživali, a On je šutio. I drage volje je na sebe primio
osudu. Iz ljubavi prema nama na svoja je ramena primio teški križ. Težina križa, težina je naših grijeha
koje On s ljubavlju nosi, podnosi.

Padao je – jednom, dvaput, triput … Naše pogreške su Ga svladavale, ali ne savladale. Njegova
ljubav, ljubav je koja strpljivo podnosi sve. Podnosim li i ja strpljivo nepravdu koja je oko mene?
Osobe koje mi ne prijaju, situacije koje su mi teške?

A tu je i ljubav majke – Njegove i naše. Gospa je uvijek tu da nam pruži ruku, smiri nas i ublaži
bol u našim životnim poteškoćama. Njen zagrljaj, zagrljaj je majke koja prima svoje dijete na
grudi. U dobru i zlu, radosti i žalosti, boli i tugi …

Životne poteškoće često nam zamagljuju vid i toliko nas pritišću da dobre osobe pored nas i ne
primjećujemo. A uvijek se nađe poneki Šimun Cirenac da nam pruži ruku, pomoć, ljubav.
Poneka Veronika koja vidi našu ljepotu i iza krvavih rana koje nas slamaju. I čisti te rane svojom
ljubavlju.

Ljubav ogoljuje. Ona nas čisti, pokazuje ljepotu naše duše. Daje se cijela za druge osobe. Biva
izmučena trudom i naporom dobrih dijela. Isus na koncu svog života nije imao ništa. Njegovo
tijelo su ogolili. Ali Njegova ljubav bila je dovoljna za spas cijelog svijeta. Ljubavi nikad dosta je,
ljubav nikad ne prestaje!

Jelena Pinter

28 travnja 2022

Nema komentara

Comments are closed.