Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz     Niš 102.7 MHz     Vrdnik 88,4 MHz

Petak 07. listopada – Blažena Djevica Marija od Krunice

Termin Emisija Urednik
00:00 Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05
Molitva, Krunica – Žalosna otajstva
00:45
Klanjanje pred Presvetim za nova duhovna zvanja iz kapele Radio Marije u Subotici (Repriza)
02:00
Glazba
03:00
Krunica Božanskog milosrđa
04:00 Papa s nama, audijencija pape Franje (Repriza) Tanja Maleš
05:30
Glazba
06:00
Molitva, Anđeo Gospodnji, Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10
Molitva, Krunica-Žalosna otajstva
06:45
Psalmi Anita Gatarić
07:00
Najava programa, glazba
07:30
Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
08:00
Vijesti
08:05
I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
09:00
Vijesti
09:05
I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
10:00
Vijesti
10:15
Čitamo Bibliju
11:00
Meditacija Jadranka Ljubojević
11:10
Predstavljanje pjesama HosanaFesta 2022
11:30
Priča iza pjesme, tema: (Repriza) Darko Temunović
12:00
Molitva, Anđeo Gospodnji, srednji čas
12:15
Najava programa
12:25
Živa riječ, liturgijska čitanja Ivana Vukov
12:40
Preporuke u molitve
13:00
Krunica – Žalosna otajstva
13:40
Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana mons. Stjepan Beretić/Nevena Gabrić
14:00
Bosonogi mirotvorac, tema: vlč. Daniel Katačić
14:30
Glazba
15:00
Krunica Božanskog milosrđa
15:15
Evanđelje dana
16:00
„TVOJ NAROD NA PUTU“ – molitva krunice – žalosna otajstva – prijenos iz svetišta Gospe Pompejske
17:00
Duhovna lirika
17:30
Prigodna emisija, tema:
18:30
Glazba
19:00
Anđeo Gospodnji, večernja molitva iz Božanskog časoslova
19:30
Vijesti Radio Marije Darko Temunović
19:55
Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00
Prijenos Svete mise iz kapele Radio Marije u Subotici vlč. Dragan Muharem
21:15
Kulturna baština, tema: vlč. Luka Poljak
22:00
Glazba
22:15
Najava sutrašnjeg programa
22:30
Povečerje
23:00
Evanđelje dana (Repriza)
23:30
Glazba