Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz     Niš 102.7 MHz     Vrdnik 88,4 MHz

Četvrtak 09. prosinca

Termin Emisija Urednik
00:00 Posvetna molitva Radio Marije, Christus vincit
00:05 Molitva, Krunica – Otajstva svjetla
00:45 Emisija za mlade, tema: (Repriza) Ivan Huska
03:00 Krunica Božanskog milosrđa
04:00 Hagioterapija u susret s čovjekom (Repriza) Geza Kovač
05:00 Dnevna kateheza (Repriza) mons. dr. Andrija Anišić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
06:05 Molitva, Krunica – Otajstva svjetla
06:30 Prijenos Svete mise zornice iz crkve sv. Pavla u Baču vlč. dr. Marinko Stantić
07:15 Psalmi Anita Gatarić
07:30 Molitva, Jutarnja molitva iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti Tereza Nađheđeši
08:05 I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
09:00 Vijesti Tereza Nađheđeši
09:05 I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
10:00 Vijesti Tereza Nađheđeši
10:05 I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
11:00 Meditacija Željka Zelić Nedeljković
11:30 Čitamo Bibliju
12:00 Molitva, Anđeo Gosponji i srednji čas
12:15 Najava programa
12:25 Psalmi Anita Gatarić
13:00 Molitva, Krunica – Otajstva svjetla
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana mons. Stjepan Beretić/Nevena Gabrić
14:00 Papa s nama, audijencija pape Franje Tanja Maleš
15:00 Krunica Božanskog milosrđa
15:15 Evanđelje dana preč. Josip Leist
16:00 Obavijesti i najava programa
16:30 Zvuci našeg zavičaja Dario Marton
17:00 Živa riječ, liturgijska čitanja Ivana Vukov
17:30 Kateheza za mlade, tema: vlč. Dušan Milekić
18:30 Glazba
19:00 Anđeo Gospodnji, večernja molitva iz Božanskog časoslova
19:30 Vijesti Radio Marije Darko Temunović
19:55 Molitva za sinodalnu crkvu
20:00 Ženski razgovori-kako biti žena vrsna, tema: Ljiljana Kujundžić i Vesna Huska
21:15 Molitva, Krunica-Otajstva svjetla
22:00 Vijesti Radio Vatikana
22:15 Najava sutrašnjeg programa
22:30 Povečerje
23:00 Evanđelje dana (Repriza) preč. Josip Leist
23:30 Glazba