Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz     Niš 102.7 MHz     Vrdnik 88,4 MHz

Srijeda 05. listopada – Sv. Faustina Kowalska, djevica

Termin Emisija Urednik
00:00 Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
00:05
Molitva, Krunica – Slavna otajstva
00:45 Naši razgovori, tema: Biti svjedoci u svijetu (Repriza) vlč. Nebojša Stipić
02:00
Glazba
03:00
Krunica Božanskog milosrđa
03:30 Glazba
06:00
Molitva, Anđeo Gospodnji, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
06:10
Molitva, Krunica – Slavna otajstva
06:45
Psalmi Anita Gatarić
07:00
Najava programa, glazba
07:30 Molitva, jutarnja iz Božanskog časoslova
08:00
Vijesti
08:05
I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
09:00
Vijesti
09:05
I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
10:00
Vijesti
10:15
Čitamo Bibliju
11:00
Meditacija Larisa Skenderović
11:10
Predstavljanje pjesama HosanaFesta 2022
11:30
Mala škola teologije, tema: Služba lektora i akolita za vjernike laike (Repriza) vlč. dr. Ivica Ivanković Radak
12:00
Molitva, Anđeo Gospodnji, srednji čas
12:15
Najava programa
12:25
Živa riječ, liturgijska čitanja Petar Huska
12:40
Preporuke u molitve
13:00
Molitva, Krunica-Slavna otajstva
13:40
Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana mons. Stjepan Beretić/Nevena Gabrić
14:00
Hagioterapija u susret s čovjekom Geza Kovač
15:00
Krunica Božanskog milosrđa
15:15
Evanđelje dana vlč. Mirko Štefković
16:00
Obavijesti i najava programa
16:30
Vijesti Radio Vatikana
17:00
Duhovna lirika
17:30
Program na njemačkom jeziku preč. Jozef Vogrinc
18:00
Prijenos Svete mise iz crkve Uskrsnuće Isusovo u Subotici vlč. Vinko Cvijin
18:30
Dnevna kateheza mons. dr. Andrija Anišić
19:00
Anđeo Gospodnji, večernja molitva iz Božanskog časoslova
19:30
Vijesti Radio Marije Darko Temunović
19:55
Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00
Prijenos Klanjanja pred Presvetim za nova duhovna zvanja iz kapele Radio Marije u Subotici
21:15
U zdravom tijelu, zdrav duh, tema: dr. med. Margareta Jaramazović
22:00
Glazba
22:15
Najava sutrašnjeg programa
22:30 Molitva, Povečerje
23:00
Evanđelje dana (Repriza) vlč. Mirko Štefković
23:40
Meditacija Larisa Skenderović