Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz     Niš 102.7 MHz     Vrdnik 88,4 MHz

Utorak 04. listopada – sv. Franjo Asiški, redovnik

Termin Emisija Urednik
00:00 Posvetna molitva Radio Marije, Christus vincit
00:05 Molitva, Krunica – Žalosna otajstva
00:45 Glazbena ljestvica, izbor pjesme mjeseca (Repriza)
02:00 Glazba
03:00 Krunica Božanskog milosrđa
03:30 Glazba
04:00 U Božjoj bašti (Repriza) Vera Grubor Plačko
05:00 Dnevna kateheza (Repriza) mons. dr. Andrija Anišić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji, Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Krunica – Žalosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:10 Molitva, jutarnja iz Božanskog časoslova
07:30 Prijenos Svete mise iz crkve sv. Marka, evanđeliste u Starom Žedniku preč. Franjo Ivanković
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
10:00 Vijesti
10:15 Čitamo Bibliju
11:00 Meditacija Željka Zelić Nedeljković
11:10 Predstavljanje pjesama HosanaFesta 2022 Dario Marton
11:30 Program na slovačkom jeziku o. Martin Jarabek
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji i srednji čas
12:15 Najava programa
12:25 Živa riječ, liturgijska čitanja Petar Huska
12:40 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Krunica – Žalosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana mons. Stjepan Beretić/Nevena Gabrić
14:00 Pjevajte Gospodinu, pjesmu novu, emisija ozbiljne duhovne glazbe mo. Josip degl'Ivellio
15:00 Krunica Božanskog milosrđa
15:15 Evanđelje dana vlč. Dušan Milekić
16:00 Obavijesti i najava programa
16:30 Vijesti Radio Vatikana
17:00 Duhovna lirika
17:30 Krv Kristova-Rijeka milosrđa vlč. Antun Kopilović/Zajednica Krvi Kristove
18:30 Glazba
19:00 Anđeo Gospodnji, večernja molitva iz Božanskog časoslova
19:30 Vijesti Radio Marije Darko Temunović
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Emisija za mlade, tema: (Samo)pouzdanje Ivan Huska
21:15 Mala škola teologije, tema: Služba lektora i akolita za vjernike laike vlč. dr. Ivica Ivanković Radak
22:00 Glazba
22:15 Najava sutrašnjeg programa
22:30 Povečerje
23:00 Evanđelje dana (Repriza) vlč. Dušan Milekić
23:40 Meditacija Željka Zelić Nedeljković