Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz

Ponedjeljak 30. siječnja

Termin Emisija Urednik
00:00 Posvetna molitva Radio Marije – Christus vincit
00:05 Molitva, Krunica – Radosna otajstva
00:45 Prigodna emisija, tema: IN MEMORIAM-Mirjam Pandžić (1942.-2023.) (Repriza) Nela Skenderović
03:00 Krunica Božanskog milosrđa
03:30 Glazba
04:00 Sacro ritam, emisija o hrvatskoj modernoj glazbi (Repriza) Slavko Nedić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
06:10 Molitva, Krunica – Radosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Vijesti
10:15 Čitamo Bibliju
11:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
11:15 Devetnica sv. Ivanu don Boscu (9/9)
11:30 Razmišljanje jednog umirovljenog župnika (Repriza) mons. Bela Stantić
11:45 Anegdote kleričkog života (Repriza)
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji i srednji čas
12:15 Najava programa
12:25 Živa riječ, liturgijska čitanja Ivana Vukov
12:40 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Krunica – Radosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana mons. Stjepan Beretić/Nevena Gabrić
14:00 Glazbena ljestvica, izbor pjesme mjeseca
15:00 Krunica Božanskog milosrđa
15:15 Evanđelje dana vlč. Luka Poljak
16:00 Obavijesti i najava programa
16:30 Vijesti Radio Vatikana
17:00 Duhovna lirika
17:30 Prijenos Svete mise iz crkve sv. Roka u Subotici mons. dr. Andrija Anišić
18:10 U Božjoj bašti Vera Grubor Plačko
18:50 Glazba
19:00 Anđeo Gospodnji, večernja molitva iz Božanskog časoslova
19:30 Vijesti Radio Marije Dario Marton
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Braći u pohode mons. Marko Forgić
21:15 Dnevna kateheza mons. dr. Andrija Anišić
22:15 Najava sutrašnjeg programa
22:30 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana (Repriza) vlč. Luka Poljak
23:40 Meditacija Jadranka Ljubojević