Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz     Niš 102.7 MHz     Vrdnik 88,4 MHz

Ponedjeljak 03. listopada

Termin Emisija Urednik
00:00 Posvetna molitva Radio Marije – Christus vincit
00:05 Molitva, Krunica – Radosna otajstva
00:45 Glazba
03:00 Krunica Božanskog milosrđa
03:30 Glazba
04:00 Koncert VIS Proroci 2. dio (Repriza)
06:00 Anđeo Gospodnji, Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Krunica – Radosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, jutarnja iz Božanskog časoslova
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
10:00 Vijesti
10:15 Čitamo Bibliju
11:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
11:10 Predstavljanje pjesama HosanaFesta 2022
11:30 Pregled povijesti crkve Silvester Bašić
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji i srednji čas
12:15 Najava programa
12:25 Živa riječ, liturgijska čitanja Petar Huska
12:40 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Krunica – Radosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana mons. Stjepan Beretić/Nevena Gabrić
14:00 Glazbena ljestvica, izbor pjesme mjeseca
15:00 Krunica Božanskog milosrđa
15:15 Evanđelje dana vlč. Daniel Katačić
16:00 Obavijesti i najava programa
16:30 Vijesti Radio Vatikana
17:00 Duhovna lirika
18:00 Prijenos Svete mise iz crkve Marija Majka Crkve u Subotici vlč. Željko Šipek
18:30 Glazba
19:00 Anđeo Gospodnji, večernja molitva iz Božanskog časoslova
19:30 Vijesti Radio Marije Darko Temunović
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Naši razgovori, tema: Biti svjedoci u svijetu vlč. Nebojša Stipić
21:15 Dnevna kateheza mons. dr. Andrija Anišić
22:00 Glazba
22:15 Najava sutrašnjeg programa
22:30 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana (Repriza) vlč. Daniel Katačić
23:40 Meditacija Jadranka Ljubojević