Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz     Niš 102.7 MHz     Vrdnik 88,4 MHz

Subota 05. prosinca

Termin Emisija Urednik
00:00 Posvetna molitva Radio Marije – Christus vincit
00:05 Molitva, Krunica – Radosna otajstva
00:45 Glazba
03:00
Molitva, Krunica Božanskog milosrđa
04:00 Hagioterapija u susret s čovjekom (Repriza) Geza Kovač
05:00 Mariologija (Repriza) vlč. Jozo Duspara
06:00
Anđeo Gospodnji, Posvetna molitva Radio Marije-Christus vincit
06:30
Prijenos Svete mise zornice iz crkve sv. Roka u Subotici mons. dr. Andrija Anišić
07:00 Molitva, Krunica – Radosna otajstva
07:30
Molitva, jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45
Najava prijenosa Svetih misa
08:00
Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana mons. Stjepan Beretić/Nevena Gabrić
08:30
Dogodilo se na današnji dan u istoriji crkve Ivan Perković
09:00 Bog nam govori, dječja emisija Vesna Huska
10:00
Emisija za mlade (Repriza) Matiša Dulić
11:00
Program na rusinskom jeziku Ksenija Savanović
11:30
Meditacija, glazba
12:00
Anđeo Gospodnji, srednji čas
12:15
Najava prijenosa Svetih misa
12:30
Glazba
13:00
Molitva, Krunica – Radosna otajstva
13:40
Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana mons. Stjepan Beretić/Nevena Gabrić
14:00
Kulturna baština (Repriza) vlč. Luka Poljak
14:40
Živa riječ, liturgijska čitanja Ivana Vukov
15:00
Krunica Božanskog milosrđa
15:15
Nedjeljno razmatranje vlč. Dragan Muharem
16:00
Najava prijenosa Svetih misa
16:15
Biti blizak Bogu i čovjeku (Repriza) Josipa Dević
17:30
Glazba
18:00
Čitamo Bibliju
19:00
Molitva, Anđeo Gospodnji, večernja molitva iz Božanskog časoslova
19:30
Vijesti Radio Vatikana
20:00
Molitveni susreti (Repriza)
21:15
Čitamo Bibliju
22:00
Najava prijenosa Svetih misa
22:15
Povečerje
22:30
Glazba