Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz     Niš 102.7 MHz     Vrdnik 88,4 MHz

RIJEČ UREDNIKA

Uskrsna poruka
USKRS – ISUSOVA I NAŠA POBJEDA!

Dragi prijatelji Radio Marije!

Svi narodi, sve države koje su vodile obrambene ratove i u ratu pobijedile slave svake godine Dan pobjede. To je uvijek radosni dan i dan zahvalnosti Bogu i onima koji su zaslužni za pobjedu. Tim povodom priređuju se različita slavlja kako se pobjeda ne bi zaboravila i kako bi se istina o njoj prenijela na mlađe naraštaje.
Pobjednika ima i na raznim drugim područjima života i u raznim natjecanjima. Najviše u sportu ali i prosvjeti i kulturi. Ima natjecanja, na pr. iz matematike, fizike… Ali i iz recitiranja i pripovijedanja, iz sviranja, recimo klavira i tamburice… Govorimo o pobjedi i kad netko ozdravi od neke teške bolesti…
Znamo, međutim, da su pobjede u uvijek plod različitih žrtava i odricanja od žrtvovanja svoje tjelesne snage na treninzima pa do žrtvovanja svog slobodnog vremena i odricanja od raznih stvari kao što su izlasci i druženja, pa sve do prolijevanja krvi u obrani domovine. No sve se zaboravi i sve je lakše i ljepše kad se iskusi slast pobjede. Kad dođu medalje, pohvalnice, nagrade… Pobjede se proslavljaju. Kad se radi o međunarodnim natjecanjima pobjednicima, kako pojedincima tako i ekipama, državne vlasti priređuju veličanstven doček i slave pobjednike i njihove pobjede. I publika voli pobjede i pobjednike. Koliko je dlanova „istrošeno“ i grla „oderano“ u slavljima različitih pobjeda. Ljudi jednostavno vole pobjeđivati ali i slaviti pobjede.
I Uskrs je blagdan pobjede. Blagdan Isusove veličanstvene pobjede! Kako i koliko je Isus „trenirao“ da bi pobijedio? S kim se to Isus borio? I koga je to Isus pobijedio?! – Moglo bi se na ova pitanja odgovoriti vrlo, vrlo opširno. No, ja moram kratko.
Isus je počeo „trenirati“ za svoju veličanstvenu pobjedu još u vječnosti, kad je prihvatio Očevu volju da postane čovjekom i dođe na zemlju, radi nas ljudi i radi našega spasenja. Lijepo je to opisao sv. Pavao u poslanici Filipljanima: On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe “oplijeni” uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe… I trajao je taj „trening“ do kraja života, jer je Isus bio poslušan Očevoj volji sve do smrti, smrti na križu (usp. Fil 2,6-8). Svaku svoju „utakmicu“ ili, bolje rečeno, svaku svoju borbu Isus je „odigrao“ i „odradio“ savršeno i izvojevao je divne pobjede. Lijepo je to opisao sv. Luka u Djelima apostolskim jednom rečenicom: Isus je prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao” (Dj 10,38). Njegov je glavni protivnik bio Sotona. On ga, iako je znao da je Božji sin, nije ostavljao na miru. Dovoljno je sjetiti se Isusove kušnje u pustinji gdje ga je sotona (napasnik) iskušavao, kako čitao u evanđeljima (usp. Mt 4,1-11; Lk 4,1-13). No, Isus ga je pobijedio i otjerao od sebe riječima: Odlazi, Sotono! (Mt 4,10).
No, Sotona ga ni tada nije napustio zauvijek nego samo do sljedeće prilike, kako čitamo u Lukinom evanđelju (usp. Lk 4,13). Konačnu pobjedu nad Sotonom Isus je izvojevao po muci i smrti na križu, te svojim slavnim uskrsnućem. Tu pobjedu Isus je, prije svoje muke, sam najavio: “Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen (Iv 12,31). Najavio je, također, da će nas na tu istinu podsjećati i Duh Sveti kojega će on poslati svojim učenicima: A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda: grijeh je što ne vjeruju u mene; pravednost – što odlazim k Ocu i više me ne vidite; a osuda – što je knez ovoga svijeta osuđen (Iv 16,8-11).
Svjesna te istine. Svjesna te Isusove konačne i veličanstvene pobjede, Crkva u noći Kristova uskrsnuća poziva na klicanje i slavlje i nebo i zemlju: Nek usklikne sad nebesko mnoštvo Anđela, nek uskliknu službenici Božji, i s pobjede tolikog Kralja neka jekne trublja spasenja… I nastavlja: Ovo je noć kad je Krist raskinuo okove smrti i kao pobjednik od mrtvih ustao! (Vazmeni hvalospjev).
Isus je zaslužio naše klicanje. Doista, trebamo mu se klanjati, trebamo ga slaviti i hvaliti, trebamo ga blagoslivljati i veličati njegovo sveto ime, baš onako kako je to učinio Bog: Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati: „Isus Krist jest Gospodin!“ – na slavu Boga Oca (Fil 2,9-11). Moramo zahvaljivati Isusu za tu veličanstvenu pobjedu, jer od te pobjede naviše koristi imamo mi, njegovi učenici, ali i čitavo čovječanstvo, kako je to dobro razumio sv. Ivan, Isusov ljubljeni učenik kad je zapisao: To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!” (Iv 16,33). I zbog toga se u zbornoj molitvi na Uskrs obraćamo Bogu sljedećim riječima: Bože, ti si danas po svojem Jedinorođencu pobijedio smrt i nama otvorio pristup vječnom životu. Zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća…
Isusova pobjeda postaje, po vjeri, i naša pobjeda: Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša (1 Iv 5,4). Ako vjerujemo u Krista raspetoga i uskrsloga, mi postajemo pobjednici nad grijehom, nad Sotonom i nad smrću. I zato možemo, sa svetim Pavlom, čvrstom vjerom, u pouzdanoj nadi, ponavljati: A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu! (1 Kor 15,54-57). A budući da znam da nam predstoji još tko zna koliko borbi – onih životnih u svakidašnjih, a nama i onih za opstanak Radio Marije, zazivajmo svaki dan Krista – Pobjednika riječima uskrsne posljednice: Pobjedniče, Kralju divan, budi nama milostivan! Amen. Aleluja!
Sretan Uskrs svim prijateljima Radio Marije, svim našim dragim slušateljima, dobročiniteljima, volonterima i djelatnicima. I Sretan Uskrs vodstvu Svjetske obitelji RM i cijeloj svjetskoj obitelji Radio Marije. Aleluja. Sretan uskrs svima.

Vaš urednik
mons. dr. Andrija Anišić