Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz     Niš 102.7 MHz     Vrdnik 88,4 MHz

Vijesti

Papa: Pobijedi ravnodušnost i osvoji mir

Papa: Pobijedi ravnodušnost i osvoji mir

Objavljena je poruka pape Franje za 49. Svjetski dan mira koji će se slaviti 1. siječnja 2016. a ima za temu Pobijedi ravnodušnost i osvoji mir.

Okosnica Papina razmišljanja je tema ravnodušnosti koja, kako ističe, predstavlja prijetnju za ljudsku obitelj. Ravnodušnost je prisutna u svim povijesnim razdobljima međutim, u našim danima to je nadišlo individualnu sferu i poprimilo globalne razmjere i iznjedrilo fenomen “globalizacije ravnodušnosti”, upozorava Papa.
Prvi oblik ravnodušnosti u društvu je ravnodušnost prema Bogu, iz kojeg izvire također ravnodušnost prema bližnjemu i prema stvorovima. A to je jedna od teških posljedica jednog lažnog humanizma i praktičnog materijalizma, združenog s relativističkom i nihilističkom misli.

Ravnodušnost uzrokuje prije svega zatvorenost i nezalaganje, i tako na kraju pridonosi odsutnosti mira s Bogom, s bližnjim i sa stvorenim svijetom.

Ravnodušnost prema Bogu nadilazi okvire intimne i duhovne sfere osobe i zahvaća javnu i društvenu sferu. Zaborav i nijekanje Boga, koji vode čovjeka do toga da ne priznaje nijedan drugi zakon izvan samoga sebe i za mjerilo uzima jedino samoga sebe, urodili su neizrecivom okrutnošću i nasiljem
I na individualnoj i na zajedničkoj razini ravnodušnost prema bližnjemu, koja je proizišla iz ravnodušnosti prema Bogu, poprima izgled nezainteresiranosti i nezalaganja, koji samo pomažu produljivanju situacijâ nepravde i teške društvene neravnoteže, koje pak mogu dovesti do sukoba ili, u svakom slučaju, proizvesti ozračje nezadovoljstva koje prijeti da, prije ili kasnije, preraste u nasilje i nesigurnost.

U tome smislu ravnodušnost, i nezalaganje koje iz toga proizlazi, predstavljaju ozbiljno zanemarivanje dužnosti koju ima svaka osoba, u skladu sa svojim sposobnostima i ulozi koju ima u društvu, da pridonosi općem dobru, napose miru, koji je jedan od najdragocjenijih ljudskih dobara.

Na institucionalnoj razini, ravnodušnost prema drugome, njegovu dostojanstvu, njegovim temeljnim pravima i njegovoj slobodi, povezana s kulturom prožetom težnjom za profitom i hedonizmom, potpomaže i katkad opravdava djelovanja i politike koji u konačnici predstavljaju prijetnju miru. Takav stav ravnodušnosti može čak dovesti do opravdavanja nekih žalosnih ekonomskih politika koje rađaju nepravde, podjele i nasilja radi osiguranja blagostanja pojedinaca i naroda. Nerijetko, naime, ekonomski i politički projekti imaju za cilj osvajanje ili održavanje moći i bogatstava, pa i po cijenu gaženja temeljnih prava i potreba drugih. Kada ljudi vide da im se niječu njihova osnovna prava, kao što su hrana, voda, zdravstvena skrb ili posao, oni su u napasti silom ih se domoći.

Osim toga, ravnodušnost prema prirodnom okolišu, pospješujući deforestaciju, zagađenje i prirodne katastrofe koji iskorjenjuju čitave zajednice iz njihovih ekosistema i stvaraju duboku nesigurnost, na posljetku stvara nova siromaštva i nove situacije nepravde, često s zlokobnim posljedicama po sigurnost i socijalni mir. Koliki su se ratovi vodili i koliki će se još voditi zbog oskudice u dobrima ili da bi se odgovorilo na neutaživu žeđ za prirodnim dobrima, pita se Papa te poziva na obraćenje s ravnodušnosti na milosrdnost za što je u prvom redu potrebno obraćenje srca.

29 prosinca 2015

Nema komentara

Odgovori