Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz     Niš 102.7 MHz     Vrdnik 88,4 MHz

Vijesti

Prvo zasjedanje članova Prve biskupijske Sinode Beogradske nadbiskupije

Prvo zasjedanje članova Prve biskupijske Sinode Beogradske nadbiskupije

U popodnevnim satima 21. prosinca u dvorani crkve Krista Kralja održano je prvo zasjedanje članova prve biskupijske Sinode Beogradske nadbiskupije. Susret je započeo preuzvišeni Nadbiskup s prigodnom molitvom i nastavio s pozdravom svim prisutnim članovima povjerenstva, tajništva i komisija. Za Beogradsku nadbiskupiju 21. prosinac 2015. će biti sa zlatnim slovima upisan u povijest, jer se toga dana održalo prvo konstitutivno zasjedanje članova Prve biskupijske Sinode Beogradske nadbiskupije. U uvodnoj riječi predsjednik Sinode preuzvišeni nadbiskup mons. Stanislav Hočevar prenio je nazočnim članovima radost što je došlo vrijeme kada može i naša Nadbiskupija, iako malena po broju vjernika i strukturi, odgovorno i savjesno krenuti u rad Prve Biskupijske Sinode. Upozorio je da je Sinoda koja je sastavljena od tri vremenska perioda, prije svega izazov za našu lokalnu Crkvu kako bi ovo tijelo (skupština izabranih članova) znala zajedničkim radom u ovih nekoliko godina prepoznati potrebe i mogućnosti Nadbiskupije. Našim načinom rada bismo trebali omogućiti da Duh Sveti djeluje po nama i to je sigurnost za uspjeh naše povijesne Sinode, naglasio je između ostalog Nadbiskup. Nakon uvodnog govora oca Nadbiskupa, kancelar don Aleksandar Kovačević koji je i generalni tajnik Sinode, govorio je o ciljevima i zadaćama Sinode te o angažmanu svih članova u radu pripreme za Sinodu. Po završetku izlaganja don Aleksandar zamolio je vlč. mr. Jovana Vejina,pravnika, kojemu je povjerena Pravna komisija i Sud časti da nam objasni Pravilnik Prve biskupijske Sinode Nadbiskupije.

Vlč. Mr. Jovan svim prisutnim članovima održao je prigodno predavanje o tome što je Sinoda i što se od Sinode očekuje? Vlč. Jovan smjernicama iz Zakonika kanonskoga prava svim članovima prve biskupijske Sinode protumačio je da je Sinoda mjesni ili pokrajinski crkveni sabor (pokrajinski koncil) te da je on reprezentativni, operativni i savjetodavni organ koji treba Nadbiskupu biti u pomoći u što efikasnijem i boljem upravljanju partikularnom (mjesnom) Crkvom. To je još jasnije istaknuto u sljedećim kanonima, gdje stoji da Biskupijska sinoda ima zadaću samo iznositi pitanja za raspravu, ali ne i ta pitanja rješavati, i da Nadbiskupu pripada apsolutna vlast da sam saziva, potvrđuje zaključke te raspušta Sinodu. Stoga možemo reći, da se radi o jednom organu koji može biti koristan za dobrobit mjesne Crkve (Beogradske nadbiskupije) – radi što bolje organizacije njezinog života. Sinoda, riječ iz grčkoga jezika, znači skup, zbor i sabor, ali i zajednički hod, biti zajedno na putu. Stoga ona poziva na crkveno zajedništvo koje se danas na nov način živi i na području Beogradske nadbiskupije. Sinodom se želi vidjeti kako možemo biti snažnije svijetlo ljudima; kako živimo svoju crkvenost i kršćansko zajedništvo koje nam je darovano Radosnom viješću te kako možemo odgovoriti izazovima današnjice svojim kršćanskim identitetom.

Biskupijska ili dijecezanska sinoda, o kojoj je ovdje riječ, slobodno se može nazvati najznačajnijim okupljanjem jedne mjesne Crkve. Ono što je koncil za opću Crkvu, biskupijska sinoda je u neku ruku za jednu biskupiju. Osim toga, sinode su nakon Drugoga vatikanskog sabora i instrumenti primjene i usvajanja koncilskih zaključaka u jednoj mjesnoj Crkvi. Crkveno pravo biskupijsku sinodu definira kao skupštinu izabranih svećenika i drugih vjernika mjesne Crkve koji pomažu dijecezanskom biskupu na dobrobit sve biskupijske zajednice. Vjernici laici će, dakako, ravnopravno s klericima sudjelovati i na samim sinodskim zasjedanjima. Predsinodske rasprave pridonijet će jačanju župnoga zajedništva, boljem međusobnom upoznavanju vjernika i njihovom aktivnijem angažmanu zaključio je vlč. mr. Jovan u svom predavanju.

Povjerenstvo Sinode, koje je imenovano od Nadbiskupa, od dana 21. decembra preuzima brigu promicanja, vođenja i usklađivanja svega onog što će Krist progovarati svojoj Zaručnici, Crkvi Beogradskoj. Početak prve biskupijske sinode započinje u godini kada Beogradska nadbiskupija slavi 90. obljetnicu od ponovne uspostave, a zvanični početak priprema po svim župama obilježen je 29. studenog vigilijom prve nedjelje Došašća i čitanjem posebnog Pastoralnog pisma iste nedjelje Adventa, tj. 30. studeni ove godine.

Pri kraju prvog zasjedanja Kancelar i generalni tajnik Sinode don Aleksandar pročitao je sva imena članova Prve biskupijske Sinode. Ukupno ima 42 člana Sinode, a članovi su: Članovi po pravu, Pripremno povjerenstvo, Stručne komisije (Biblijsko-teološka, Pravna komisija i Sud časti, Pastoralna i Komisija za glasovanje) i Tajništvo (Tiskovni ured, Liturgijski ured, Ekonomski ured i Ured za jezičnu lekturu tekstova). Nakon pročitanih imena otac Nadbiskup svim izabranim članovima Prve biskupijske Sinode uručio je dekrete uz Pravilnik i upute za rad na Sinodi. te im uz čestitke zaželio dobar i angažirani rad u pripremama za Sinodu. Svima je bilo jasno da skoro nitko nije dorastao zadacima koji se očekuju od nas u ovoj Sinodi, naime velika većina još nema takvog iskustva. No u svima se osjeća spremnost i s druge strane ohrabrenje nadbiskupa mons. Stanislava Hočevara da samo po milosti možemo učiniti velika djela.Susret je završio molitvom i druženjem u zgradi Ordinarijata.

29 prosinca 2015

Nema komentara

Odgovori