Subotica 90.7 MHz     Sombor 95.7 MHz     Novi Sad 90.0 MHz     Niš 102.7 MHz     Vrdnik 88,4 MHz

Vijesti

Beogradska nadbiskupija bogatija za još jednog svećenika

Beogradska nadbiskupija bogatija za još jednog svećenika

U župi sv. Leopolda Mandića u Jagodini  14. studenog održana je Kanonska vizitacija kojom je predsjedao don Aleksandar Kovačević, kancelar Beogradske nadbiskupije. Na vizitaciji su prisustvovali:  preč. Marko Trošt, dekan niškog dekanata i župnik u Nišu, don Geremia Massa, župnik predatelj i vlč. Ivan Poleto, župnik primatelj. Nakon zajedničke molitve don Aleksandar je u ime oca Nadbiskupa pozdravio braću svećenike, zahvalio don Geremiji na dosadašnjem pastoralnom djelovanju u župi Jagodina te zaželio dobrodošlicu novom svećeniku i župniku vlč. Ivanu Poletu. Nakon Kanonske vizitacije uslijedila je Dekanatska vizitacija kojom je predsjedao preč. Marko Trošt, dekan niškog dekanata. Sastavljeni su zapisnici vizitacija te pročitani dekreti don Geremiji i vlč. Poletu. Razgovaralo se o budućnosti župe Jagodina, o broju vjernika i o ostalim pastoralnim pitanjima vezanim za ovu župu.

Nakon vizitacija uslijedila je primopredaja župničke službe na kojoj je don Geremija pokazao i predao sve potrebne knjige novo izabranom župniku vlč. Poletu. Susret je protekao u lijepom bratskom raspoloženju, radno i radosno. Novo izabranom župniku vlč. Ivanu nakon susreta vlč. Marko Trošt pokazao je kompletnu župnu kuću, kapelicu za bogoslužja te ga izvjestio o stanju u župi. Susret je završio u kasno poslijepodnevnim satima.

Sutradan na 33. nedjelju kroz godinu u župi sv. Leopolda Mandića u Jagodini  svoju svetu misu zahvalnicu služio je don Geremia Massa, dosadašnji župnik i župnoj zajednici predstavio vlč. Ivana Poleta kao novog župnika te mu poželio dobrodošlicu i izrazio podršku. Okupio se lijepi broj vjernika koji su kapelicu popunili do poslednjeg mjesta. Osim iz Jagodine svetoj misi prisustvovali su i vjernici iz Paraćina i Ćuprije koji su došli zahvaliti dosadašnjem župniku, ali i zaželjeti dobrodošlicu novome župniku. Nakon svete mise najavljeno je i predstavljeno osnivanje novog župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća i svečano uvođenje u župničku službu vlč. Ivana koje će biti 29. novembra na prvu nedjelju došašća i tom prigodom otac nadbiskup mons. Stanislav Hočevar predslaviti će euharistijsko slavlje i uvesti u službu novoga župnika vlč. Ivana Poleta.

Vlč. Ivan Poleto, rođen je 06. maja 1978. godine u Požegi, Hrvatska. Godine 1992. nakon završene osnovne škole u rodnoj Požegi izražava želju i odlazi u sjemenište Franjevaca Konventualaca u Zagrebu gdje završava Nadbiskupsku Klasičnu Gimnaziju na Šalati. Nakon završene mature i godine provedene u novicijatu na Cresu upisao je Katolički Bogoslovni fakultet u Zagrebu gdje je diplomirao 2003. godine. Te iste godine nakon đakonskog ređenja poslan je na praktikum u župu uznesenja BDM. u Molve. Kroz sedam godina u župi Molve (Podravina) djelovao je kao đakon, župni vikar, a potom kao župnik i gvardijan. Godine 2010. izabran je za službu gvardijana u Zagrebu na Svetom Duhu, a krajem 2011. godine imenovan je župnikom i gvardijanom u župi Bezgrešnog Srca Marijina u Vinkovcima sve do augusta 2015. godine. Nakon 23. godine redovništva vlč. Ivan odlučio je prijeći u biskupijske svećenike i inkardinirati se u Beogradsku nadbiskupiju kao njen svećenik. Odobrenjem Provincije, Reda i Kongregacije te izravnom inkardinacijom vlč. Poleto od 11. novembra inkardiniran je u Beogradsku nadbiskupiju gdje mu je povjerena pastoralna skrb u župi sv. Leopolda Mandića u Jagodini.

izvor: kmc

19 studenoga 2015

Nema komentara

Odgovori